Lakeuden Romanit Ry

Lakeuden  Romanit  Ry.  on  yhdistys,  jonka  tarkoituksena  on  toimialueellaan  Etelä-Pohjanmaalla  romanien  kielen,  kulttuurin  ja  identiteetin  vahvistaminen.  Yhdistyksen  tavoitteena  on  tukea  romanien  yhteiskunnallinen  aseman  parantutumista    sekä  lisätä  romanilasten  ja  –nuorten  osallistumista  koulutukseen  eri  koulutusasteilla.  Yhdistys  pyrkii  tukemaan  romanien  aikuiskoulutusta  ja  työelämään  sijoittumista  sekä  parantamaan  romanien  yhdenvertaista  kohtelua  palveluita  haettaessa.

Työtä  yhdessä  muiden  kanssa

Yhdistys    tekee    yhteistyötä    eri    tahojen    kuten  alueen  kuntien,  kristillisten  seurakuntien  sekä  muiden    yhdistysten    kanssa    romanien    asian  edistämiseksi.    Yhdistys    tukee    humanitääristä  työtä    ja    voiosallistua    kansainväliseen  romanitoimintaan    tai  esimerkiksi    Suomessa  oleskelevien    muunmaalaisten    romanien  elinolosuhteita  parantaviin projekteihin.Yhdistys    pyrkii    toiminnallaan    ehkäisemään  romanien    syrjäytymistä    suomalaisessa  yhteiskunnassa    ja    tukemaan    syrjäytyneitä  romaneja.


Jäsenyys

Yhdistyksen  varsinaisiksi  jäseniksi  voivat  liittyä  henkilöt,  jotka  toimivat  siten  että  toiminta  on  esimerkillistä,  oikeudenmukaista,  laillista  ja  romanien  asiaa  edistävää.”  (Lakeuden  Romanit  Ry:n  perustamisasiakirja)Jäsenemme  voisiis  olla  romaniväestöä  tai  pääväestöä.  Yhdistyksen  tukijäseneksi  voi  liittyä  myös  oikeustoimikelpoinen  yhteisö,  joka haluaa  tukea  yhdistyksen  asiaa.Vuonna2018  vuosikokouksen  vahvistama  jäsenmaksu  yksityishenkilöille  on  10€ ja perheille 15 €.


FRF:n  jäsenyhdistys

Lakeuden  Romanit  on  Suomen  Romanifoorumin  (Fintiko  Romano  Forum)  jäsenjärjestö.


Yhdistyksen  toimintaa

Lakeuden    Romanit    Ry:n    käytännön  työtä    ovat    esimerkiksi    Suomen  Romanifoorumin    hallinnoiman  Parempi    huominen    harrastehankkeen  –tapahtumat.  Yhdistys    tiedottaa  toiminnastaan    Facebook-sivuillaan    ja  Internet-sivustollaan.Yhdistys    on  aloittanut    romanikahvilatoiminnan  Seinäjoella  vuonna  2018.

Kannattaa seurata Facebook-sivujamme, sieltä löytyy ajantasaista tietoa tapahtumistamme.


Tervetuloa mukaan toimintaamme

email lakeudenromanit@gmail.com

www-sivut lakeudenromanit.romanifoorumi.fi

Lisäksi löydät meidät Facebookista Lakeuden Romanit Ry